Manifesto

19.10.2020

Half september bracht No School bij uitgeverij Valiz No School Manifesto uit. No School deed dit in samenwerking met het lectoraat Art education as Critical Tactics van ArtEZ. Samen willen we leren en het onderwijs open breken via creativiteit. ‘Als een groeiende beweging samen met het creatieve veld ruimte bieden aan experiment, flexibiliteit, samenwerken, 'wild' denken, vooruitzien; buiten de gebaande paden experimenteren met andere vormen van leren, waarin creativiteit het sleutelbegrip is.’

No School Manifesto opent mogelijkheden om daarover na te denken en mee te experimenteren. Het is geen uitputtende analyse van die aanpak — dat kan ook niet omdat No School niet statisch is, voortdurend evolueert en telkens opnieuw plaats bepaalt. 'Nieuwsgierigheid', 'Magnetisme, 'Zigzag'; via een A-Z-Lexicon met prikkelende begrippen worden kernwaardes en attitudes verkend, en wordt studentenwerk getoond dat daarop aansluit. 

Het boek wordt ingeleid met een uitleg over de urgentie van No School, en een essay over de fundamentele waarde van creativiteit. Het overkoepelende Manifest vat samen waar No School en het boek voor staan.  

Benieuwd naar Manifesto? Hier kun je het boek aanschaffen.