Hoe zit het met het creatieve brein?

01.12.2019

Wintergasten 2019

Meer dan dertig collega’s en studenten van Cibap en SintLucas waren in december 2019 bijeen in wat genoemd wordt de ‘Academische Werkplaats’ om stil te staan bij de vraag hoe creatieve mensen leren. Hebben creatieven een ander brein? En hoe kan je je creativiteit verder ontwikkelen?

Twee creatieve professionals uit onze beide netwerken waren te gast om zich te onderwerpen aan de test ‘meten van je creativiteit’. Deze test is door Danny, samen met onderzoekers van het Teachercollege en ArtEZ en studenten van o.a. Cibap gemaakt. Intussen is er een app voor ontwikkeld. De uitkomsten van de test vormden input voor een rondetafelgesprek met Mark Mieras, wetenschapsjournalist gefascineerd door de hersenen. Dit leverde interessante inzichten op die zullen worden gedeeld via een editie van ‘Wintergasten’ die op de site van No School zal worden geplaatst.

Academische Werkplaats
De Academische Werkplaats is onderdeel van No School en richt zich op het onderzoeken van het creatieve denken en werken in onderwijs, bedrijfsleven in relatie tot leren en ontwikkelen. Vanuit de Academische Werkplaats worden experimenteren in de praktijk gekoppeld aan onderzoek. Hierbij spelen innovatieve professionals die werkzaam zijn in de praktijk of in een educatieve context een centrale rol. Rondom de Academische Werkplaats worden kringen gevormd met specialisten uit bedrijfsleven, wetenschap, studenten en docenten die inbreng leveren vanuit eigen ervaringen, studie en onderzoek.
Via de Academische Werkplaats worden uitkomsten van onderzoek en experiment vertaalt naar toepassingen die nieuwe vormen van leren en creativiteitsontwikkeling stimuleren.