Academische werkplaats

24.11.2017

We zijn begonnen!

In bijzijn van wethouders Mary-Ann Schreurs (Innovatie en Design, Cultuur en Duurzaamheid- Eindhoven) en Jan Brink (Onderwijs, Cultuur en Initiatiefrijk Zwolle) werd eind november in Eindhoven door creatieve vakscholen SintLucas en Cibap het startschot gegeven voor een Academische Werkplaats. De werkplaats wordt gevormd uit een groep innovatieve docenten, die de taal van het creatieve denken en werken, in onderwijs en ondernemen doorontwikkelen door middel van onderzoek.

Leerstoel Creativiteit
De Academische Werkplaats maakt onderdeel uit van de Leerstoel Creativiteit die in oprichting is. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken, waaronder ArtEZ. Beide wethouders onderstreepten het belang van creativiteit als sleutelfactor om antwoorden te vinden op vragen van morgen. In vervolg hierop ontmoetten beide wethouders elkaar in januari in Zwolle om gezamenlijke topics te benoemen die kunnen worden opgenomen in de onderzoeksagenda van de leerstoel. Voor beide regio’s liggen er op voorhand veel gemeenschappelijke aanknopingspunten zo werd donderdag geconstateerd.

Toekomstbestendig onderwijs
Vanuit No School is door SintLucas en Cibap met partners in de creatieve industrie, meerdere kennisinstellingen en andere belanghebbenden een coalitie gevormd die met een aantal universiteiten in gesprek is om te bepalen waar de leerstoel zal worden gevestigd. No School onderzoekt, experimenteert en creëert ruimte om samen met de creatieve industrie nieuwe en onderscheidende leerroutes te initiëren. En zo het creatieve vakonderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken.


Onderzoek